Autorzy: Spass i ondondil
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2018
« Rozszerzenie funkcjonalności menedżera plików Thunar
Xfce jest jednym z bardziej konfigurowalnych środowisk graficznych. Niektóre ustawienia nie są jednak domyślnie widoczne i dostępne dla użytkownika i trzeba dodać je samemu. Wiele aplikacji w Xubuntu pozwala również na znaczne rozszerzenie swojej funkcjonalności poprzez niestandardowe czynności lub wtyczki. W tym poradniku skupimy się na niestandardowych czynnościach oraz ukrytych opcjach menedżera plików Thunar. Poradnik skierowany jest raczej dla średnio-zaawansowanych użytkowników.

Dodanie własnych czynności

Menedżer plików Thunar pozwala nam na dodanie własnych, niestandardowych czynności (ang. Custom Actions), które mogą w znacznym stopniu rozszerzyć funkcjonalność tej aplikacji. Dodane przez nas czynności będą widoczne w menu podręcznym (kontekstowym) plików lub katalogów. Nasze czynności dodamy wchodząc w menu Edycja -> Czynności...

Nazwa i opisPolecenieWzór (typy elementów)
Wyszukaj
Wyszukuje pliki we wskazanym katalogu
catfish --path=%f* (Katalogi)
Otwórz w terminalu
Otwiera terminal we wskazanym katalogu roboczym
exo-open --working-directory %f --launch TerminalEmulator* (Katalogi)
Otwórz jako root
Otwiera wskazany katalog z prawami użytkownika root
pkexec thunar %f* (Katalogi)
Edytuj jako root
Otwiera plik w edytorze tekstowym jako root
pkexec mousepad %f* (Pliki tekstowe, Inne pliki)
Kopiuj do... [1]
Kopiuje wskazane elementy do wskazanego katalogu
cp %F "`yad --file --directory --height=500 --width=800 --title=Kopiuj\ do...`"* (wszystkie typy)
Przenieś do... [1]
Przenosi wskazane elementy do wskazanego katalogu
mv %F "`yad --file --directory --height=500 --width=800 --title=Przenieś\ do...`"* (wszystkie typy)
Przenieś do katalogu nadrzędnego
Przenosi wskazane pliki i katalogi do katalogu nadrzędnego
mv %N ..* (wszystkie typy)
Drukuj
Wyślij jeden lub kilka plików do domyślnej drukarki
thunar-print %F* (Pliki tekstowe, Pliki obrazów, Inne pliki)
Konwertuj do JPG [2]
Konwertuje obraz PNG do JPG w jakości 90
mogrify -format jpg -quality 90 %F*.png;*.PNG (Pliki obrazów)
Konwertuj do PNG [2]
Konwertuje obraz JPG do PNG
mogrify -format png %F*.jpg;*.JPG;*.jpeg;*.JPEG (Pliki obrazów)
Kopiuj ścieżkę [3]
Kopiuje do schowka ścieżkę wskazanego elementu
echo -n %f | xclip -selection clipboard* (wszystkie typy)
Kopiuj zawartość [3]
Kopiuje do schowka zawartość wskazanego pliku tekstowego
cat %F | xclip -i -selection clipboard* (Pliki tekstowe)
Utwórz dowiązanie
Tworzy dowiązanie (symlink) do wskazanego elementu
ln -s %n '%n (symlink)'* (wszystkie typy)
Utwórz dowiązanie ze ścieżką
Tworzy bezwzględne dowiązanie (symlink) do wskazanego elementu
ln -s %f '%n (symlink)'* (wszystkie typy)
Podgląd obrazu [2]
Pokazuje małe okno z podglądem obrazu
display -resize 512x512 %f* (Pliki obrazów)
Usuń dane Exif [4]
Usuwa wszystkie dane Exif z plików graficznych
exiftool -all= %F*.jpg;*.JPG;*.jpeg;*.JPEG;*.pdf;*.PDF (Pliki obrazów, Inne pliki)
Porównaj [5]
Porównuje zaznaczone pliki tekstowe lub katalogi
meld %F* (Katalogi, Pliki tekstowe)
Uczyń wykonywalnym
Nadaje plikowi zezwolenie na uruchamianie jako program
chmod +x %F* (Pliki tekstowe, Inne pliki)

[1] Wymaga paczki yad (sudo apt install yad)
[2] Korzysta z ImageMagick (sudo apt install imagemagick)
[3] Wymaga paczki xclip (sudo apt install xclip)
[4] Wymaga paczki libimage-exiftool-perl (sudo apt install libimage-exiftool-perl)
[5] Wymaga paczki meld (sudo apt install meld)

Ukryte opcje

Nie wszystkie opcje menedżera plików są widoczne w głównym oknie preferencji. Niektóre, głównie te uznane przez twórców programu za bardziej zaawansowane lub mniej istotne, są ukryte. Możemy wprowadzić zmiany korzystając z komend "xfconf-query" lub korzystając z graficznego Edytora ustawień. Poniżej znajdziesz kilka komend odblokowujących dodatkowe opcje, które mogą okazać się przydatne:

1) Pokazywanie rozdzielczości wskazanego obrazu na pasku statusu (domyślnie widzimy tylko rozmiar pliku).
xfconf-query -c thunar -p /misc-image-size-in-statusbar --create --type bool --set true

2) Nawigacja Wstecz/Naprzód za pomocą bocznych przycisków kółka myszy. Niektóre myszy komputerowe posiadają dodatkowe przyciski lewo/prawo na rolce myszy. Domyślnie służą one do nawigacji poziomej paska przewijania. Możemy zmienić to zachowanie tak, aby przyciski te służyły do nawigacji Wstecz/Naprzód (np. w celu powrócenia do ostatnio otwartego katalogu).
xfconf-query -c thunar -p /misc-horizontal-wheel-navigates --create --type bool --set true

3) Włączenie ciągłego pokazywania paska kart (zakładek), nawet w przypadku, gdy otwarta jest tylko jedna karta. Nie jest to jednak zalecane zachowanie. Pasek kart zabiera miejsce i raczej nie jest potrzebny, gdy nie mamy otwartych żadnych dodatkowych kart.
xfconf-query -c thunar -p /misc-always-show-tabs --create --type bool --set true

4) Włączenie pokazywania pełnej ścieżki katalogu na pasku tytułowym okna (domyślnie pokazywana jest tylko nazwa katalogu).
xfconf-query -c thunar -p /misc-full-path-in-title --create --type bool --set true

5) Włączenie pokazywania małych ikon na przyciskach nawigacyjnych pasku położenia.
xfconf-query -c thunar -p /misc-small-toolbar-icons --create --type bool --set true


Odnośniki i źródła

Na poniższych stronach znajdziesz jeszcze więcej sposobów na poszerzenie funkcjonalności aplikacji Thunar.
Oficjalna dokumentacja Thunar dotycząca zaawansowanych ustawień
Artykuł "Thunar Custom Actions" w dokumentacji Ubuntu
Wpis o konfiguracji programu Thunar na blogu "Debian install notes"
Repozytorium GitHub ze skryptami dla Custom Actions