Autor: Spass
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2018
« Domyślne skróty klawiaturowe, ich zmiana oraz dodawanie nowych
Znaczną większość czynności wykonywanych przez nas w systemie operacyjnym możemy "wyklikać" za pomocą myszy, ale to wcale nie znaczy, że nie powinniśmy zaznajomić się z podstawowymi skrótami klawiaturowymi dostępnymi w Xubuntu. Dzięki nim usprawnimy w znacznym stopniu naszą pracę z systemem. Poniżej znajdziesz następujące skróty klawiaturowe: systemowe, menedżera okien Xfwm, przeglądarki internetowej Firefox oraz menedżera plików Thunar.

Ogólnie przyjęte skróty

Każdy program może posiadać swoje niezależne skróty klawiszowe, które mogą różnić się od tych zwykle przyjętych za standardowe, jednak większość programów korzysta z takich skrótów jak: Ctrl+X Wytnij, Ctrl+C Kopiuj, Ctrl+V Wklej, Ctrl+Z Cofnij, Ctrl+F Znajdź, oraz Ctrl+A Zaznacz wszystko.

1) Klawisz Super jest znany również jako "klawisz Windows" i najczęściej jest na nim widoczne logo tego systemu.
2) Klawisz Print to "Print Screen", najczęściej opisany na klawiaturze jako "PrtSc".
3) Klawisze o nazwie zaczynającej się od XF86 to dodatkowe klawisze multimedialne, w które wyposażone są niektóre klawiatury. Przeważnie ulokowane są powyżej klawiszy funkcyjnych F1-F12.
4) Standardowe skróty Wytnij/Kopiuj/Wklej nie działają w oknie emulatora terminala, więc gdy będziemy chcieli np. wkleić uprzednio skopiowaną przez nas komendę, należy użyć skrótu Shift+Ctrl+V (czyli dodając Shift do standardowego skrótu) lub skorzystać z górnego menu Edycja.

Domyślne skróty klawiaturowe w Xubuntu

Główne skróty klawiaturowe w Xubuntu znajdują się w ustawieniach Klawiatura w zakładce Skróty klawiszowe. Nowy skrót do dowolnego programu lub polecenia dodamy przyciskiem Dodaj na dole okna. Widoczne na liście skróty możemy edytować zaznaczając interesujący nas skrót i klikając przycisk Edytuj, wybrane na liście skróty możemy również usuwać. Mamy też opcję przywrócenia całej listy do ustawień początkowych (usunie to wszystkie dodane przez nas skróty niestandardowe). Oto lista wszystkich domyślnych systemowych skrótów klawiszowych w Xubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver:

PolecenieSkrótOpis
exo-open --launch FileManagerXF86ExplorerOtwiera domyślny menedżer plików (Thunar)
exo-open --launch FileManagerSuper+F
exo-open --launch MailReaderXF86MailOtwiera domyślnego klienta poczty (Thunderbird)
exo-open --launch MailReaderSuper+M
exo-open --launch TerminalEmulatorSuper+TOtwiera domyślny emulator terminala
exo-open --launch TerminalEmulatorCtrl+Alt+T
exo-open --launch WebBrowserSuper+WOtwiera domyślną przeglądarkę internetową (Firefox)
exo-open --launch WebBrowserXF86HomePage
exo-open --launch WebBrowserXF86WWW
libreoffice --calcSuper+4Otwiera program LibreOffice Calc
libreoffice --writerSuper+3Otwiera program LibreOffice Writer
mate-calcXF86CalculatorOtwiera Kalkulator MATE
mousepadSuper+EOtwiera edytor tekstowy Mousepad
paroleXF86MusicOtwiera odtwarzacz multimediów Parole
paroleSuper+1
pidginXF86MessengerOtwiera komunikator internetowy Pidgin
pidginSuper+2
xfce4-appfinderSuper+ROtwiera wyszukiwarkę programów
xfce4-appfinderAlt+F3
xfce4-display-settings --minimalSuper+POtwiera ustawienia ekranu
xfce4-display-settings --minimalXF86Display
xfce4-find-cursorSuper+F1Pokazuje pozycję kursora myszy
xfce4-popup-applicationsmenuAlt+F1Pokazuje menu kontekstowe pulpitu
xfce4-popup-whiskermenuCtrl+EscapePokazuje menu główne Whisker Menu
xfce4-screenshooter -fPrintOtwiera okno przechwycenia obrazu ekranu
xfce4-screenshooter -wAlt+PrintOtwiera okno przechwycenia obrazu aktywnego okna
xflock4Ctrl+Alt+DeleteBlokowanie ekranu hasłem
xflock4Ctrl+Alt+L
xfrun4Alt+F2Otwiera okno uruchomienia polecenia
xkillCtrl+Alt+EscapeTryb zamknięcia wybranego okna po jego kliknięciu

Możemy dodać tyle własnych skrótów, ile tylko potrzebujemy, nie ma limitu.

Skróty klawiaturowe menedżera okien Xfwm

Skróty obsługujące różne akcje menedżera okien znajdują się w ustawieniach Menedżer okien w zakładce Klawiatura. Czynności widoczne na liście są predefiniowane, więc możemy jedynie edytować ich skróty lub je wyczyścić. Dostępnych czynności jest bardzo dużo, więc poniżej znajdziesz tylko niektóre:

CzynnośćSkrótOpis
Wyświetlenie menu poleceńAlt+Space
AnulowanieEsc
Przełączanie pomiędzy oknamiAlt+Tab
ZamknięcieAlt+F4Zamyka bieżące okno lub program
ZmaksymalizowanieAlt+F7Maksymalizuje / przywraca domyślny rozmiar bieżącego okna
ZminimalizowanieAlt+F9Minimalizuje bieżące okno do paska zadań
Wyświetlenie pulpituCtrl+Alt+DMinimalizuje wszystkie okna

Oprócz podstawowych czynności menedżera okien, dostępnych jest jeszcze kilka bardzo przydatnych skrótów usprawnień. Klawisz lewy Alt należy podczas wykonywania poniższych czynności trzymać wciśnięty:

SkrótOpis
Alt+Rolka myszyPowiększanie pulpitu (tzw. lupa lub "zoom")
Alt+Lewy przycisk myszyPrzemieszczanie okna
Alt+Prawy przycisk myszyZmiana rozmiaru okna

Klawisz Alt możemy zmienić na inny (np. Super) w ustawieniach Usprawnienia menedżera okien w zakładce Ułatwienia dostępu.

Skróty klawiaturowe przeglądarki Firefox

Oto kilka przydatnych skrótów dostępnych w przeglądarce internetowej Firefox:

SkrótOpis
Ctrl+TOtwarcie nowej karty w bieżącym oknie
Ctrl+NOtwarcie nowego okna
Ctrl+Shift+POtwarcie nowego okna prywatnego
Ctrl+DDodanie bieżącej strony do zakładek
Ctrl+ROdświeżenie wyświetlanej strony
F5
Ctrl+LPodświetlenie paska adresu w celu edycji
F6
Ctrl+BWyświetlenie / ukrycie paska bocznego "Zakładki"
Ctrl+HWyświetlenie / ukrycie paska bocznego "Historia"
Ctrl++Powiększenie rozmiaru strony
Ctrl+-Pomniejszenie rozmiaru strony
Ctrl+Rolka myszyZmiana rozmiaru strony
Ctrl+0 (zero)Domyślny rozmiar strony (100%)
Ctrl+TabPrzełączenie na następną kartę [1]
Alt+1-9Wyświetlenie karty 1-8, 9 pokazuje ostatnią kartę
Alt+Rolka myszyNawigacja Wstecz / Naprzód na aktywnej stronie [2]
F11Włączenie / wyłączenie trybu pełnoekranowego
Ctrl+WZamknięcie bieżącej karty
Ctrl+Shift+TPrzywraca zamkniętą kartę, ostatnią w kolejności
Ctrl+QZamknięcie przeglądarki

[1] Działanie tego skrótu możemy zmienić w opcjach tak, aby przełączał karty w kolejności ostatnich wyświetleń.
[2] Skrót ten jest nadpisany przez systemowy skrót menedżera okien służący do powiększania (funkcja lupy).

W przypadku przeglądarki Firefox, pomijając skrót [1], nie ma łatwego sposobu, by zmienić skróty klawiaturowe.

Skróty klawiaturowe menedżera plików Thunar

Na koniec kilka przydatnych skrótów w Thunar:

SkrótOpis
Ctrl+HPokazuje / chowa ukryte pliki i katalogi
Ctrl+NOtwiera nowe okno
Ctrl+TOtwiera nową kartę
Ctrl+1Wyświetla zawartość katalogu w formie ikon (domyślnie)
Ctrl+2Wyświetla zawartość katalogu w formie szczegółowej listy
Ctrl+3Wyświetla zawartość katalogu w formie zwartej listy
Ctrl++
(Ctrl+Shift+=)
Powiększenie rozmiaru ikon
Ctrl+-Pomniejszenie rozmiaru ikon
Ctrl+Rolka myszyZmiana rozmiaru ikon
Ctrl+0 (zero)Przywraca domyślny rozmiar ikon
Alt+HomePrzechodzi do głównego katalogu użytkownika
Alt+W górę (strzałka)Przechodzi do katalogu nadrzędnego
Alt+W lewo (strzałka)Przechodzi do ostatnio odwiedzonego położenia
Alt+W prawo (strzałka)Przechodzi do położenia odwiedzonego w następnej kolejności
Alt+LUaktywnia pasek położenia
Shift+Ctrl+NTworzy nowy katalog
F2Zmienia nazwę wybranego elementu
Alt+EnterOtwiera okno właściwości zaznaczonego elementu lub aktualnego katalogu
Ctrl+ROdświeża wyświetlany katalog
Ctrl+BPanel boczny jako zakładki (domyślnie)
Ctrl+EPanel boczny jako drzewo katalogów
F9Pokazuje / chowa panel boczny
Ctrl+WZamyka aktywną kartę (w przypadku braku kart, zamyka okno)
Ctrl+QZamyka okno

Aż tyle?

Jak widzisz, ilość skrótów klawiaturowych może na początku przytłoczyć, ale korzystanie z nich z czasem staje się nawykiem. Mam nadzieję, że część z przedstawionych w tym poradniku skrótów okaże się przydatna, a być może część użytkowników dzięki niemu dowiedziała się o nowej, przydatnej funkcjonalności.