Autorzy: Spass i ondondil
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2018
« Powiększenie interfejsu, ikon i czcionek systemowych (HiDPI)
Obecnie najbardziej popularną rozdzielczością ekranu jest 1920x1080 pikseli (czyli tzw. FullHD). Xubuntu tworzone jest więc tak, aby wyglądało dobrze właśnie na takiej (lub zbliżonej) rozdzielczości. Jednak w ostatnim czasie coraz popularniejsze stają się monitory o wyższych rozdzielczościach, takich jak 2560x1440 (WQHD), 2560x1080 (UltraWideHD) oraz 3840x2160 (UHD 4K). Poniżej dowiesz się jak szybko i w prosty sposób dostosować nasz system pod takie właśnie ekrany.

Poradnik może przydać się również osobom z nieco słabszym wzrokiem, dla których domyślne elementy i czcionki są nieco za małe.

Obramowania okien Xfwm

Domyślne w systemie ramki okien, czyli Greybird, mogą okazać nieco za małe na większych rozdzielczościach. Dlatego w Xubuntu dla użytkowników dostępne są również obramowania specjalnie przygotowane w tym celu. Są to Greybird-accessibility, Default-hdpi oraz Default-xhdpi. Możemy wybrać je z listy dostępnej w ustawieniach Menedżer okien (widoczne na zrzucie ekranu poniżej).

Przy okazji warto wspomnieć, że istnieją alternatywne sposoby na zmianę rozmiaru okna w przypadku, gdy nakierowanie kursora myszy na jego ramki jest problematyczne (np. ze względu na bardzo wąskie ramki). Jednym ze sposobów jest przytrzymanie klawisza Lewy Alt (domyślnie), kliknięcie i przytrzymanie prawego przycisku myszy na obszarze okna oraz przeciągnięcie myszą. Drugim sposobem jest wybranie z menu okna pozycji "Zmień rozmiar". Menu okna znajduje się domyślnie w lewym rogu paska tytułu okna, mamy też do niego dostęp klikając PPM na pasku tytułu lub używając skrótu klawiszowego Lewy Alt+Spacja.

Czcionki systemowe

Opcje dotyczące czcionek znajdziemy w ustawieniach Wygląd w zakładce Czcionki. Domyślną czcionką systemową w Xubuntu jest Noto Sans o rozmiarze 9. W przypadku, gdy czcionka ta okaże się dla nas nieco za mała i komfortowe czytanie tekstu interfejsu (np. menu, nazwy plików) będzie trudne, zwiększmy jej rozmiar do 10. Jeśli posiadamy ekran o wysokiej rozdzielczości, może się to jednak okazać niewystarczające. Wtedy możemy zwiększyć ogólną skalę czcionek wyrażoną w punktach dpi (ilość punktów na cal). Domyślną wartością jest 96, proponujemy zwiększyć ją do 120. Po dokonaniu zmian wskazane jest przelogowanie się lub uruchomienie komputera ponownie, aby każda aplikacja zaakceptowała nasze nowe ustawienia.

Zrzuty ekranu


Panel i ikony statusu

Domyślny panel główny w Xubuntu jest dość wąski, ma jedynie 24 piksele wysokości. Oczywiście możemy zwiększyć go w ustawieniach panelu. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na panelu i z menu podręcznego wybieramy Panel > Ustawienia. Pozycja Panel jest też dostępna w głównym menedżerze ustawień. W oknie właściwości panelu (zakładka Wyświetlanie) interesuje nas opcja "Rozmiar wiersza (piksele)", używając suwaka wybieramy pożądany przez nas rozmiar panelu (przedział pomiędzy 30-46 powinien być odpowiedni dla większości użytkowników).

W tym samym oknie ustawień naszego panelu możemy też zwiększyć nieco ikony statusu widoczne po prawej stronie panelu. Interesuje nas tym razem zakładka Aplety, przełączamy się więc na nią. Na widocznej liście apletów panelu interesują nas dwie pozycje - Obszar powiadamiania oraz Wtyczka powiadomienie o stanie. Należy wejść w opcje tych apletów klikając na ich nazwę dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i zmienić domyślny rozmiar ikon (czyli 22 piksele) na większy. Polecam rozmiar o 2 piksele mniejszy od wielkości naszego panelu.

Menu główne Whisker

Wielkość menu głównego zmienimy w bardzo prosty sposób, wystarczy "złapać" za mały trójkąt widoczny w jego prawym dolnym rogu (jeśli menu mamy na górnym panelu) i rozszerzyć do pożądanego przez nas rozmiaru. W ustawieniach menu Whisker możemy również zmienić rozmiar ikon programów wyświetlanych na liście oraz ikon kategorii (a jeśli chcemy, nawet całkowicie je wyłączyć). W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na menu na panelu i wybrać "Właściwości", następnie w widocznym oknie, w pierwszej zakładce Wygląd, w dolnej części widoczne są ustawienia dotyczące rozmiaru ikon. Odpowiedni dla nas rozmiar wybieramy z listy. Możemy również zaznaczyć opcję Opisy programów, która doda krótkie opisy aplikacji wyświetlanych na liście w menu Whisker.


Dobrym pomysłem może też być włączenie wyświetlania etykiety menu (Ikona i etykieta), zamiast samej tylko ikony. Tym sposobem zwiększymy obszar, w który możemy kliknąć, aby wywołać menu, oraz jego widoczność na panelu. Opcje dotyczące wyświetlania znajdziemy na górze okna ustawień Whisker Menu. Etykietą będzie dowolny tekst znajdujący się w polu tekstowym Nazwa. Pamiętajmy, że możemy stosować spacje, aby odsunąć nieco etykietę od ikony, oraz znaczniki typu <b>pogrubienie</b> czy <i>kursywa</i>.

Menedżer plików Thunar i ikony pulpitu

Wielkość ikon folderów i plików widocznych w menedżerze plików Thunar zmienimy korzystając z opcji w menu Widok (Powiększ, Pomniejsz i Zwykły rozmiar) lub korzystając z odpowiednich skrótów klawiszowych (zapoznaj się z naszym poradnikiem dotyczącym skrótów klawiaturowych). Dotyczy to wszystkich dostępnych form wyświetlania zawartości, czyli Ikony, Lista szczegółowa oraz Lista zwarta. Wybrany przez nas rozmiar zostanie zapamiętany po zamknięciu okna Thunar. Ikony skrótów widocznych na panelu bocznym zmienimy w ustawieniach menedżera plików, znajdują się one w menu Edycja > Preferencje, w zakładce Panel boczny.

Aby zwiększyć ikony widoczne na pulpicie, klikamy prawym przyciskiem myszy na pustym obszarze pulpitu i wybieramy z menu pozycję Ustawienia pulpitu. Interesujące nas ustawienia znajdują się w zakładce Ikony. Możemy tam zmienić rozmiar ikon z domyślnego 48 na większy, jak również wybrać elementy wyświetlane na pulpicie.

Kursor

Nie zapominajmy, że możemy również zwiększyć rozmiar naszego wskaźnika myszy (kursora). Aby to zrobić, wchodzimy w ustawienia Mysz i panel dotykowy w zakładkę Styl. Domyślny rozmiar kursora to 24, ustawienie wartości 32 nieco go powiększy. Przy okazji możemy też wybrać z listy inny styl kursora i sprawdzić czy nie odpowiada on nam bardziej od domyślnego. Niektórzy będą zapewne preferowali czarny kursor DMZ.

Ikony menu podręcznego i przycisków

Kolejną rzeczą możliwą do zmiany jest opcjonalne zwiększenie rozmiaru ikon wyświetlanych w menu podręcznym (kontekstowym) oraz na przyciskach interfejsu. Domyślnie są one dość małe (16 pikseli). W tym celu w emulatorze terminala wykonujemy następującą komendę (skopiuj ją całą i wklej do terminala):
xfconf-query -c xsettings -p /Gtk/IconSizes -s gtk-large-toolbar=32,32:gtk-small-toolbar=24,24:gtk-menu=24,24:gtk-button=24,24:gtk-dnd=32,32

Zmiana powinna być widoczna od razu. Aby powrócić do domyślnych ustawień uruchamiamy w terminalu:
xfconf-query -c xsettings -p /Gtk/IconSizes -s gtk-button=16,16

Wielkość ikon (w formacie XY,XY) możemy oczywiście dostosować wedle naszego uznania, o ile nasz zestaw ikon będzie wspierał wybrany przez nas rozmiar. Najlepiej używać następujących wartości: 16, 22, 24, 32, 48, 64. Wyjaśnienie poszczególnych ikon:
gtk-large-toolbar - ikony na głównym pasku narzędziowym aplikacji, które z niego korzystają;
gtk-small-toolbar - ikony na małym pasku narzędziowym aplikacji, które z niego korzystają;
gtk-menu - ikony w menu kontekstowym;
gtk-button - ikony na przyciskach interfejsu;
gtk-dnd - ikona wyświetlana podczas przeciągania pliku lub folderu.

Przeglądarka internetowa Firefox

Strony internetowe wyświetlane w przeglądarce Firefox możemy indywidualnie powiększać i zmniejszać korzystając z przycisków "+" i "-" w menu głównym przeglądarki lub ze skrótów klawiaturowych Ctrl++/- (plus i minus) oraz Ctrl+Rolka myszy. W nowych wersjach aplikacji mamy też możliwość zmiany ustawienia Gęstość i upakowanie, które to dostępne jest w oknie ustawień Dostosuj, w jego dolnej części. Dostępne do wyboru są trzy rodzaje interfejsu: Zwarty, Normalny i Dotykowy.

Jeśli powyższe ustawienia okażą się dla nas niewystarczające, zarówno interfejs przeglądarki jak i rozmiar stron możemy przeskalować korzystając z zaawansowanych opcji dostępnych w about:config (należy wpisać tę frazę na pasku adresu strony i potwierdzić klawiszem Enter). Wyszukujemy na liście ustawienia "layout.css.devPixelsPerPx" i zmieniamy jego wartość na powiedzmy "1.25", co oczywiście odpowiada skali 125%. W ten sam sposób możemy również przeskalować interfejs programu pocztowego Thunderbird. Zaawansowanych ustawień należy szukać w oknie głównych Preferencji, zakładka Zaawansowane, przycisk Edytor ustawień.